Informujemy, że od 1 maja 2018 istnieje możliwość ubiegania się o obniżkę czynszu dla najemców będcych w trudnej sytuacji materialnej, lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Wnioski o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemcy o niskich dochodach wraz z Deklaracją o wysokości dochodów należy składać w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim.

Z zasadami przyznawania obniżki czynszu dla najemców będących w trudnej sytuacji materialnej można zapoznać się na stronie interenetowej (w Biuletynie Informacji Publicznej), tablicy ogłoszeń, w sali obsługi mieszkańców na parterze w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstańcow Wielkopolskich 18 oraz w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14.

Wnioski można pobierać ze strony internetowej, Urzędu Miejskiego, z sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstańcow Wielkopolskich 18, oraz w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Kościuszki 14