Hasło „imigranci” stało się jedną z najgłośniejszych tematyk środka drugiej dekady XXI wieku. Za sprawą kryzysu bliskowschodniego i tzw. arabskiej wiosny powstały problemy, które wciąż trudno rozwiązać. Z perspektywy polskiej ważniejszy obecnie jest inny temat – imigrantów, ale ukraińskich.