Poczta Polska ma wziąć udział w projekcie cyfryzacji usług publicznych. Rozmowy na ten temat przeprowadzali między innymi Marek Chibowski, pełniący rolę przewodniczącego Zarządu Poczty Polskiej, Piotr Woźny – podsekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji, a także minister cyfryzacji, Anna Stróżyńska wraz z ministrem infrastruktury i budownictwa, Andrzejem Adamczykiem.