W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej w Polsce, inflacja i polityka pieniężna stają się kluczowymi czynnikami wpływającymi na stabilność finansową kraju. Prognozy na rok 2024 wskazują na zmienne tendencje inflacyjne, z początkowym okresem stabilizacji aż do spadku w miesiącach letnich, co może przynieść ulgę konsumentom. Jednakże, oczekuje się, że na koniec roku inflacja wzrośnie do poziomu 4,5-5%, głównie z powodu planowanego powrotu wyższej stawki VAT na żywność oraz odmrożenia cen energii.