Miło nam poinformować, iż projekt Eurocentrum dotyczący świadczenia usług doradczych w Punkcie Konsultacyjnym KSU uzyskał największą liczbę punktów wśród wniosków złożonych w całej Polsce (http://pokl.parp.gov.pl/files/74/150/224/516/518/20965.pdf), tym samym decyzją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, od października br. do końca sierpnia 2015 r. konsultanci Eurocentrum będą realizowali działania związane z świadczeniem usług doradczych. Celem realizowanego przez Eurocentrum projektu jest przede wszystkim zapewnienie najwyższej jakości usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops. Każda z usług będzie składać się z dwóch etapów, tj.: Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta; Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania. Doradztwo będzie prowadzone w zidentyfikowanych na etapie I obszarach tematycznych, spośród następujących modułów: moduł I: Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, wynikających z podstawowych dokumentów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; moduł II: Marketing przedsiębiorstwa; moduł III: Organizacja przedsiębiorstwa; moduł IV: Finanse przedsiębiorstwa; moduł V: Rejestracja działalności gospodarczej. Maksymalny koszt jednej godziny usługi doradczej wynosi 120,00 zł, w tym min. 10% kosztu usługi zostanie pokryte z wkładu prywatnego klienta. Czas realizacji etapów jest dla każdego etapu i dla każdego klienta indywidualnie szacowany przez konsultantów, na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta, z tym, że maksymalny czas trwania usługi (obejmującej zawsze etap I i II) dla każdego klienta wynosi 40 godzin. Do realizacji ww. działań Eurocentrum zapewniło zespół ośmiu konsultantów, specjalizujących się w każdym obszarze tematycznym, o którym mowa w ww. modułach. Serdecznie zapraszamy do współpracy! Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski e-mail: biuro@euro.ctiw.pl; tel./fax: 62 736 10 27