11. uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski znalazło się w gronie 312. Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 24 listopada 2014 roku w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu.