Już niedługo w Ostrowie stanie kolejny blok mieszkalny, inwestorem jest miejscowa spółka CR Remarketing Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.