Zapotrzebowanie kaloryczne dorosłego człowieka zależeć będzie między innymi od jego masy ciała, wieku, płci czy aktywności fizycznej. Wyróżniamy tu dwa podstawowe wskaźniki: aktywności fizycznej (PAL – Physical Activity Level) oraz PPM, czyli podstawową przemianę materii. Po ich przemnożeniu (PAL ✕ PPM) otrzymujemy całkowitą przemianę materii (CPM) (ang. Total Daily Energy Expenditure – TDEE), czyli właśnie nasze zapotrzebowanie kaloryczne. Dowiedz się, jak je ustalić.