Dr. n. med. Mirosław Falis został doceniony w międzynarodowym gronie. Dzisiaj na konferencji w Poznaniu został mianowany najważniejszą osobą tego wydarzenia.

Kierownik ostrowskiej ortopedii dr. n. med. Mirosław Falis został prezydentem wielkiej międzynarodowej konferencji ''Osteosynthese International 2018”, poświęconej osteosyntezie - technice zespalania kości. Na to wydarzenie odbywające się od 6 września w Poznaniu przyjadą lekarze i autorytety z wielu krajów świata, nawet tak odległych jak Korea Południowa czy Arabia Saudyjska.  Tak prestiżowa funkcja dr. Falisa wynika m.in. z docenienia faktu, że ostrowska ortopedia stała się liderm w kraju w wykonywaniu tych skomplikowanych zabiegów. Szczególenie w leczeniu złamań stopy. Urodził się 10 września 1968 roku. Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1993 r.). Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne stopnie specjalizacji z ortopedii i traumatologii zdobył pod kierunkiem dr. Stanisława Tambora (1997 r. I stopień i 2001 r. II stopień). W 2011 r. obronił pracę doktorską. W 2004 r. odbył staż z zakresu chirurgii urazowej w Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne oraz w Klinik für Unfall- und Orthopädische Chirurgie Nurnberg. Od 2011 r. jest członkiem Gerhard Küntscher Society. W ramach tego Towarzystwa wygłosił prezentacje na zjazdach w Pradze, Tessalonikach oraz Wiedniu. Współpracuje z Nouvelle Clinique de L’ Union w Tuluzie nad zastosowaniem gwoździa śródszpikowego do leczenia złamań kości piętowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS), Międzynarodowego Towarzystwa Gwoździ Śródszpikowych Küntscher Society, Międzynarodowej Grupy Ortopedów AO TRAUMA i wykładowcą Aesculap Akademii. Od 2012 r. jest ordynatorem Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.