Ostrowski Urząd Pracy jako jedna z 70 placówek w Polsce prowadzić będzie pilotażowy program „ Własna firma- realizacja i satysfakcja”. Przeznaczony jest on dla młodych osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Program będzie realizowany przez dwa lata.

Program jest dużą szansą dla młodych przedsiębiorczych osób, którym brakuje środków na realizację i wdrożenie w życie swoich pomysłów.  PUP w Ostrowie pozyskał na program rządowe dofinansowanie w wysokości miliona złotych.

Nowością są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30 tysięcy złotych. Dostępny będzie także bonus edukacyjny o wartości 5 tysięcy złotych, który będzie można wykorzystać na podniesienie kwalifikacji. Na pokrycie kosztów funkcjonowania firmy przez pierwszych 6 miesięcy działalności, będzie możliwe uzyskanie czeku przedsiębiorcy o wartości 7 tysięcy złotych.

Złożone projekty zostaną zweryfikowane i oceniona. Finałem będzie wybranie 20 najlepszych projektów, które przejdą do realizacji i otrzymają dotacje. Więcej na stronie www.ostrowwielkopolski.praca.gov.pl.