Ustawodawca dokładnie określił terminy dotyczące wdrożenia kas fiskalnych online. Bezwzględny obowiązek posiadania kasy nowego rodzaju będzie dotyczył wszystkich od stycznia 2023 r. Niektóre grupy przedsiębiorców, takie jak osoby prowadzące warsztaty samochodowe rozpoczną używanie kas fiskalnej online już z początkiem 2020 r.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej online zakłada ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 675). 

Kto i od kiedy ma obowiązek ?

Obowiązek posiadania nowych kas został rozłożony w czasie. Przedsiębiorców podzielono na grupy  wg prowadzonych przez nich działalności. Nałożono obowiązek likwidacji starych kas na rzecz kas online.

Pierwsza grupa – styczeń 2020

Już od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani wdrożyć przedsiębiorcy:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych

Druga grupa – lipiec 2020

Kolejna grupa przedsiębiorców, która od 1 lipca 2020 roku zobowiązana będzie do rejestracji sprzedaży na kasie online to firmy:

a) świadczące stałe lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

b) zajmujące się sprzedażą  węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Trzecia grupa – styczeń 2021

Ostatnim zdefiniowanym ustawowo okresem przejściowym jest styczeń 2021 roku. Do tego czasu grupa przedsiębiorców mających obowiązek kas online rozszerzy się o świadczących usługi:

a) fryzjerskie

b) kosmetyczne i kosmetologiczne

c) budowlane

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów

e) prawnicze

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Ustawodawca zastrzega, że określone wyżej terminy mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych dotyczących przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.

Bezwzględny obowiązek dla wszystkich – styczeń 2023

Od roku 2023 wszystkie grupy przedsiębiorców mające obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie będą zobowiązane posiadać kasę online. 

Kasy z zapisem papierowym w sprzedaży tylko do 31 sierpnia!

Nowe przepisy jasno określają, do kiedy na rynku będą dostępne kasy z zapisem papierowym, ustanawiając jako datę graniczną 31 sierpnia 2019 roku. Natomiast kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (nie mylić z kasą fiskalną online) – są wydawane do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Już dzisiaj są sygnały, że kas braknie, producenci nie nadążają z produkcją, zapotrzebowanie rynku jest ogromne, Przedsiębiorcy jak zwykle czekają do ostatniego dnia. Należy pamiętać, że bez uruchomionego urządzenia fiskalnego od momentu kiedy powstaje obowiązek prawny sprzedaż będzie możliwa. 

Istotne. 

Jeżeli jesteś zobowiązany uruchomić urządzenie fiskalne skontaktuj się z firmą Info-Net. To gwarancja optymalnego doboru sprzętu, wsparcie wdrożeniowe i po wdrożeniowe nie ruszając się z Twojej firmy.

Jeśli nie chcesz daleko jechać i kupić taka kasę w Ostrowie, możesz to zrobić w sklepie Infonet- TUTAJ