Gmina Ostrów Wielkopolski przygotowuje się do rozbudowy gminnego przedszkola w Daniszynie. Projekt wraz z dokumentacją jest już gotowy. Teraz placówka mieści się w małym i ciasnym budynku. Projekt zakłada jego rozbudowę o dodatkową salę dla dzieci, łazienkę, pomieszczenia do zajęć indywidualnych, gabinet dyrektora. Powiększona zostanie też istniejąca szatnia oraz łazienka.