Skomentuj jako pierwszy!

Zespół Szkół Usługowych

Zespół Szkół Usługowych to jedyna szkoła w powiecie ostrowskim kształcąca w zawodach odzieżowych, gastronomicznych, fryzjerskich, hotelarskich, z zakresu organizacji reklamy oraz wielu innych zawodach usługowych. W szkole zarówno na poziomie szkoły branżowej I stopnia jak i technikum prowadzone są klasy integracyjne, do których mogą uczęszczać uczniowie o różnych formach niepełnosprawności.

Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni nauczyciele, życzliwi dla uczniów. Szkoła zapewnia fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Teren szkoły jest monitorowany, a dzięki wdrożonym programom i działaniom wychowawczym szkoła jest bezpieczna i przyjazna uczniom. Dumą szkoły są profesjonalnie wyposażone, nowoczesne pracownie zawodowe: trzy pracownie gastronomiczne, hotelarska, obsługi konsumenta, projektowania i szycia odzieży, grafiki komputerowej oraz dwie fryzjerskie. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego; ma podpisaną umowę partnerską o objęciu patronatem Marki Goldwell uczniów w zawodach fryzjerskich.
W ramach innowacji pedagogicznej, zgłoszonej do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, pod nazwą ,,Zostań mistrzem fryzjerstwa z Marką Goldwell” uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach i szkoleniach z trenerami stylistami tej marki, co umożliwia uczniom lepsze przygotowanie do wykonywanego zawodu i rynku pracy. Szkoła współpracuje z hiszpańską siecią hoteli H-TOP. Corocznie około 20 uczniów wyjeżdża na odpłatne praktyki zawodowe do hoteli na wybrzeżu Costa Brava w Hiszpanii, rozwijając umiejętności zawodowe w branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz umiejętności komunikowania się w języku obcym zawodowym.
Priorytetem szkoły jest bardzo dobra współpraca z pracodawcami. Jako pierwsza i jedyna placówka w regionie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” pozyskała środki unijne i zorganizowała, dla nauczycieli i pracodawców branży gastronomicznej z terenu powiatu ostrowskiego, szkolenie we Włoszech pod tytułem ,,Świat wina”. Uczniowie biorą udział w wielu programach unijnych między innymi w projekcie Europejskie Staże Zawodowe- Europass oraz Europejskie Staże Zawodowe uczniów ZSU, dzięki, którym uczniowie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe we Francji i Niemczech. Szkoła posiada Certyfikat Szkoły Kluczowych Kompetencji oraz „Szkoły równego traktowania” nadawanego przez Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka oraz Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych i zawodowych zajmując czołowe lokaty i uzyskując tytuł laureatów m.in. w takich prestiżowych konkursach jak Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów im. Małgorzaty Zaręby czy konkursowym Festiwalu Mody Fryzjerskiej o statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki.Szkoła jest organizatorem wielu przedsięwzięć skierowanych do uczniów, przedsiębiorców oraz społeczności lokalnej. Do najważniejszych inicjatyw organizowanych przez Szkołę należą: Ostrowski Festiwal Smaków oraz Ostrowski Festiwal Stylu i Urody. Dzięki tym licznym inicjatywom szkoła, a przede wszystkim jej uczniowie odnoszą wiele korzyści oraz zdobywają doświadczenie zawodowe. Atutem szkoły jest jej położenie komunikacyjne: w centrum miasta, blisko Centrum Przesiadkowego i dworca PKP. W pobliżu znajduje się kilka przystanków autobusowych- jest to szczególnie ważne dla uczniów dojeżdżających.
Kierunki w roku szkolnym 2022/2023:
Więcej informacji TUTAJ

Publikacja:

Redakcja Infostrow.pl

Największy portal informacyjno - rozrywkowy w regionie


Więcej od - Redakcja Infostrow.pl

Napisz komentarz

Komentujesz jako: Gość Facebook Zaloguj
Jak chcesz się przedstawić?