Od niedawna działa uruchomiony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oficjalny rządowy portal informacyjny o kierunkach studiów. Zawiera on również zewnętrzne oceny ich jakości. Informacje mają pochodzić z czterech źródeł: z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym POL-on, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie. Uczelnie mające status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – najlepszych polskich jednostek naukowych w naukach ścisłych, medycznych, biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi – są oznaczone logo KNOW. Według danych z dnia 23 września 2014 r. portal posiada w bazie 433 uczelnie, 2875 wydziałów, 4645 kierunków studiów. Warto zaznaczyć, że niektóre uczelnie prowadzą rekrutację nawet do końca października. Szczegóły http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl  Źródło: www.wybierzstudia.nauka.gov.pl