W ciągu najbliższych 7 lat sporo zmieni się z w systemie edukacji i nastąpi duża dysproporcja w ilości dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.

Jednym z efektów wejścia w życie Prawa oświatowego oraz Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe jest rozpoczęcie edukacji w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia w roku szkolnym 2019/2020, zarówno przez dzieci kończące klasę III gimnazjum, jak i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.
Szkoły ponadpodstawowe co roku wyznaczają maksymalną liczbę klas, którą mogą utworzyć w ramach rekrutacji. W roku szkolnym 2019/2020, poza absolwentami gimnazjum, do szkół tych  przyjęci zostaną także absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. 

To wielkie wyzwanie i cały zespół na pierwszy września 2019 przygotowuje się od dwóch dobrych lat. Patrząc na dzieci urodzone w roku 2003 zapowiadało się, że będzie to bardzo kryzysowy rok dla powiatu ostrowskiego. Tymczasem przyszła nam z odsieczą reforma, która spowodowała, że rok 2019 będzie rokiem trudnym. Zamiast 1,5 tysiąca nowych uczniów, do naszych szkół będzie trzeba przyjąć ponad 3 tysiące – powiedział Paweł Rajski starosta ostrowski w wywiadzie dla Kuriera Ostrowskiego.

Zmieścimy się wszyscy w swoich budynkach i taka sytuacja będzie miała miejsce przez okres przejściowy, gdy ta fala szkół 4 i 5 letnich przejdzie przez daną szkołę. Powiat ostrowski musi zetknąć się z takim wyzwaniem, że z 3 tysięcy w roczniku klas pierwszych spadamy nagle do 600 uczniów – dodał Paweł Rajski.

Już od roku szkolnego 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych trafią dwa roczniki.

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim wylicza, że w roku 2019/2020 naukę w szkołach średnich rozpocznie ponad 3000 uczniów, podczas gdy rok później ta ilość spadnie do 1.507. W kolejnym roku ma to być 1.602 nowych uczniów, a w latach 2022-2023 – 2.200 uczniów.

Problem – dokładnie odwrotny – pojawi się w roku 2024. Do szkół ponadpodstawowych przyjdzie tylko 660 nowych uczniów. To efekt odwołanego eksperymentu dotyczącego rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez 6-latki.
W związku ze zmianą ilości uczniów rozpoczynających 1 klasę zmianie ulegnie również czas pracy szkół. W tym roku na przykład w I Liceum Ogólnokształcącym czas pracy to godziny 8.00-15.05, a już w roku szkolnym 2023/2024 wydłuży się do 18.35.