W ciągu najbliższych 7 lat sporo zmieni się z w systemie edukacji i nastąpi duża dysproporcja w ilości dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej.