Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa zaprasza wszystkie osoby bezrobotne powyżej 24 roku życia do udziału w szkoleniu językowym oraz w szkoleniu komputerowym. Szkolenia są bezpłatne i odbywać się będą w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach projektu odbędzie się szkolenie językowe, które obejmie 240 godzin języka angielskiego na poziomie dostosowanym do posiadanych umiejętności. Szkolenie zakończone będzie egzaminem VCC i otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej. Oraz szkolenie komputerowe ECDL PROFILE, które obejmie 80 godzin szkolenia, zakończone zewnętrznym egzaminem. Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji cyfrowych.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej i odbywają się w Ostrowie Wielkopolskim. Informacje i zapisy: Centrum Kształcenia i Psychoterapii Perspektywa, ul. Kaliska 35a Ostrów Wlkp. tel: 783 031 083