Jedną z najbardziej frustrujących sytuacji w życiu kierowcy jest powstanie szkody na jego pojeździe w wyniku wypadku, którego nie był sprawcą. Jeszcze większym problemem może okazać się jednak przypadek, w którym kilkuletnie, zadbane i sprawne auto z niewielkim przebiegiem traci swoją wartość na skutek uzyskania statusu “powypadkowe”. Z myślą o właścicielach pojazdów znajdujących się w podobnej sytuacji, w terminologii ubezpieczeniowej zdefiniowano pojęcie: utrata wartości samochodu lub dokładniej, utrata wartości handlowej pojazdu.