Jedną z najbardziej frustrujących sytuacji w życiu kierowcy jest powstanie szkody na jego pojeździe w wyniku wypadku, którego nie był sprawcą. Jeszcze większym problemem może okazać się jednak przypadek, w którym kilkuletnie, zadbane i sprawne auto z niewielkim przebiegiem traci swoją wartość na skutek uzyskania statusu “powypadkowe”. Z myślą o właścicielach pojazdów znajdujących się w podobnej sytuacji, w terminologii ubezpieczeniowej zdefiniowano pojęcie: utrata wartości samochodu lub dokładniej, utrata wartości handlowej pojazdu.

Na czym polega utrata wartości handlowej pojazdu?

Koszty naprawy pojazdu uczestniczącego w kolizji lub wypadku drogowym, kierowcy pokrywają zazwyczaj z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia lub, gdy ten go nie opłacił, zgłaszają się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak, czy inaczej przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku, oczywiście poza stwierdzeniem szkody całkowitej, gwarantuje jeden z wymienionych sposobów. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że nawet nowe auto, które uczestniczyło w zdarzeniu drogowym i wymagało naprawy, ma od tej pory status powypadkowego.

Taka sytuacja sprawia, że jeżeli właściciel pojazdu zdecyduje się go sprzedać, nigdy nie uzyska takiej ceny, jak w przypadku samochodu bezwypadkowego. Właśnie taki zbieg okoliczności, to w terminologii ubezpieczeniowej utrata wartości handlowej pojazdu. Co można zrobić w takiej sytuacji? Starać się o przyznanie rekompensaty stanowiącej różnicę pomiędzy faktyczną ceną sprzedaży auta, a tą , którą jego właściciel uzyskałby przed zdarzeniem drogowym.

Komu przysługuje odszkodowanie za obniżenie wartości samochodu?

Uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu przysługuje każdemu ubezpieczonemu właścicielowi samochodu. Na przeszkodzie do otrzymania odszkodowania może jednak stanąć wiek pojazdu, który utracił wartość. Ustawodawca, w swoich zapisach nie określa granic w tym zakresie, ale niektórzy ubezpieczyciele działają na podstawie wytycznych zawartych w Instrukcji Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów. Dokument ten stanowi, że odszkodowanie za obniżenie wartości handlowej pojazdu przysługuje jedynie samochodom, których wiek nie przekroczył 6 lat.

W rzeczywistości jednak, wiele zależy od pierwotnego stanu technicznego pojazdu, jego przebiegu oraz tego, jak bardzo właściciel pilnował przeglądów, wymian płynów eksploatacyjnych i dbał o stronę estetyczną auta. Ocena kwalifikacji do odszkodowania, pozostaje wówczas w rękach ubezpieczyciela. 

Gdzie zgłosić utratę wartości samochodu?

W konsekwencji powstania szkód spowodowanych zdarzeniem drogowym, kierowca zgłasza roszczenie do pokrycia kosztów naprawy jego pojazdu z OC sprawcy. Jeżeli chodzi natomiast o ubieganie się o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, to należy w tym celu zgłosić się do swojego ubezpieczyciela. Każde towarzystwo, jak np. https://tuz.pl/, posiada wypracowane procedury postępowania w przypadku przyjmowania zgłoszeń utraty wartości samochodu.

Zanim poszkodowany właściciel auta zdecyduje się udać do stacjonarnego oddziału ubezpieczyciela warto, aby skontaktował się z jego przedstawicielem telefonicznie. Może się bowiem okazać, że do zgłoszenia należy dołączyć konkretne dokumenty, o czym właściciel pojazdu nie wiedział. Ważną kwestią, o której powinien natomiast pamiętać kierowca zgłaszający utratę wartości samochodu jest fakt, że ubezpieczyciele do każdej takiej sprawy podchodzą indywidualnie, starając się ocenić powstałe rozbieżności w szacowanej cenie auta przed i po wypadku.

Utrata wartości samochodu - o czym warto pamiętać?


Starając się o odszkodowanie z tytułu utraty wartości samochodu, warto wspomóc się zleceniem ekspertyzy pojazdu przez niezależnego specjalistę. Ubezpieczyciele z reguły biorą pod uwagę takie dokumenty podczas dokonywania oceny zasadności wypłacenia odszkodowania. Bardzo ważny jest też skrupulatny wybór fachowca, który będzie dokonywał napraw uszkodzonego pojazdu. Znający się na rzeczy mechanik potrafi bowiem przywrócić auto do takiego stanu, który choćby do pewnego stopnia zniweluje różnice w realnej wartości samochodu.