Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych zapobiega osłabieniu konstrukcji i gromadzeniu się w murze szkodliwych dla zdrowia grzybów i mikroorganizmów. Składa się z warstw układanych poziomo i pionowo.