Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych zapobiega osłabieniu konstrukcji i gromadzeniu się w murze szkodliwych dla zdrowia grzybów i mikroorganizmów. Składa się z warstw układanych poziomo i pionowo.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku powinno poprzedzić stworzenie projektu technicznego. Taki szkic pomoże ustalić kolejność oraz sposób przeprowadzania prac. Projekt powinien też zawierać szczegółowy opis potrzebnych materiałów.

Rodzaje izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe to podstawa konstrukcji domu. Na ich powierzchni wznoszone są jedno- lub dwuwarstwowe przegrody zewnętrzne wymurowane np. z bloczków betonowych dostępnych na https://building-companion.pl/szczegoly-promocji/ytong-energo. Szczelna i poprawnie wykonana izolacja przeciwwilgociowa zabezpieczy fundamenty przed przenikaniem wody oraz osłabieniem ich wytrzymałości i stabilności. Przygotowanie warstwy ochronnej ścian fundamentowych składa się z dwóch etapów: wykonania izolacji poziomej i pionowej. Pierwsza ma zapobiegać pękaniu ścian i osiadaniu budynku w gruncie. Mocowana jest w miejscach łączenia ław i ścian fundamentowych oraz we wszystkich połączeniach ścian fundamentowych z przegrodami parteru. Jeśli fundamenty budynku są zawilgocone, przed wykonaniem izolacji poziomej należy dokładnie osuszyć mur. Izolacja pionowa jest wykonywana na zewnętrznej powierzchni fundamentów. W przypadku miejsc, gdzie poziom wód gruntowych jest wyższy niż ławy fundamentowe, warto przeanalizować wykonanie specjalnego systemu drenażowego dookoła domu, aby obniżyć poziom wód.

Izolacja pozioma ścian fundamentowych

Wykonanie izolacji poziomej w nowo budowanym domu należy rozpocząć od ułożenia na ławie fundamentowej masy bitumicznej lub podwójnej warstwy folii PCV bądź papy (połączonej lepikiem lub metodą termozgrzewalną). Miejsca łączeń warto układać na zakładkę (najlepiej około 10 cm) i jeszcze raz dokładnie je sklejać, aby warstwy były możliwie jak najlepiej zabezpieczone. Trudniejszym procesem jest naprawa warstwy przeciwwilgociowej w budynku już istniejącym. Wymaga to ostrożności i etapowego przecinania muru. Każde cięcie należy wykonywać na odległość maksymalnie 1 m. Przecięty mur należy wypełnić dowolnym materiałem izolującym i zasypać po całkowitym utwardzeniu się spoiwa. Dopiero wtedy można robić kolejne nacięcie przegrody. Po zakończeniu mocowania izolacji uszkodzone części ścian trzeba uzupełnić zaprawą cementową lub betonem.

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa fundamentów

Są różne rodzaje izolacji pionowej. Wybiera się je, biorąc pod uwagę wymagania otoczenia budynku. Wyróżniamy izolację typu:

  • lekkiego – przeznaczona do domów zbudowanych na glebach przepuszczalnych i wzniesionych wysoko ponad poziomem wód gruntowych,
  • średniego – przeznaczona do budynków zlokalizowanych na działce o ziemiach nieprzepuszczalnych,

ciężkiego – stosowana w przypadku domów postawionych poniżej poziomu wód gruntowych oraz tam, gdzie woda długotrwale utrzymuje się wokół ścian fundamentowych.