Resort zdrowia opublikował projekt ustawy, mocą której w styczniu 2018 r. zostanie zlikwidowany Narodowy Fundusz Zdrowia i powstanie sieć szpitali. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział również ustawę o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników medycznych.