W przyszłym roku osoby, które prowadzą działalność gospodarczą będą musiały zapłacić nawet 1300 zł składek. Chodzi oczywiście o składki na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składka na Fundusz Pracy.