miniatura

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego – jakie daje korzyści?

04.05.2023 15:19 0 komentarze

Udzielenie kredytu hipotecznego jest uzależnione od zgody kredytobiorcy na to, że bank zostanie wpisany do księgi wieczystej. Instytucja nie staje się właścicielem ani współwłaścicielem nieruchomości, ale zyskuje prawo do tego, by w razie problemów ze spł...

miniatura

Jak zwiększyć efektywność procesu decyzyjnego w organizacji?

04.05.2023 11:12 0 komentarze

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach, zwłaszcza średnich i dużych, niekiedy wiąże się z wieloma trudnościami. Aby proces decyzyjny w organizacjach był możliwie najefektywniejszy, trzeba pamiętać o kilku niezwykle ważnych kwestiach. Trudności z podejm...

miniatura

Ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych

17.04.2023 11:57 0 komentarze

Osoby, które posiadają status bezrobotnego, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. To oznacza, że mogą korzystać z publicznych usług medycznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje od dnia zarejestrowania jako bezrobotny. ...