Osoby, które posiadają status bezrobotnego, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. To oznacza, że mogą korzystać z publicznych usług medycznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje od dnia zarejestrowania jako bezrobotny. Jak wygląda sytuacja z innymi ubezpieczeniami?