Od września 2015 roku Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych ma otworzyć trzy nowe, atrakcyjne kierunki zawodowe. Będą to: mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń dźwigowych. – Pracodawcy od wielu lat zgłaszali nam problem braku kadr w tych dziedzinach – mówi Marek Wojtasz, dyrektor placówki.