Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie – od 1 września w pierwszych klasach liceum i techników obowiązkowym przedmiotem będzie język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym. Nowelizacja została opublikowana 16 lipca. Jak będzie wyglądał nowy przedmiot?

Obowiązkowy język łaciński i kultura antyczna w szkołach średnich

W pierwszych klasach szkół średnich język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym będzie obowiązkowym przedmiotem. Przewidziano na niego jedną godzinę tygodniowo. Program ma obejmować nieskomplikowane teksty łacińskie, które uczniowie będą mogli swobodnie przeczytać. Istotna będzie: znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie, świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami czy rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej.

- Celem zajęć jest pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień – wypowiada się Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN.