Trwają rozmowy między samorządem GiM Odolanów a przedstawicielstwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące otwarcia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie.

We wtorek Burmistrz GiM Odolanów wraz z współpracownikami rozmawiała z wizytatorem Arkadiuszem Matejukiem na temat warunków niezbędnych do utworzenia szkoły. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie przyszłej kadry pedagogicznej, w szczególności dotyczącej jej kwalifikacji, posiadanej bazy dydaktycznej w zakresie instrumentów, wstępnymi warunkami finansowania placówki oraz możliwościami lokalowymi.

Obecnie kompletowana jest dokumentacja, która zostanie przekazana za pośrednictwem Wizytatora do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, gdzie zapadną ostateczne decyzje.

Posiadanie na terenie gminy Odolanów Szkoły Muzycznej wzbogaci aktualną ofertę edukacyjno-kulturalną, pozwoli na rozwijanie pasji i talentów większej grupie dzieci i młodzieży, będzie także dużym ułatwieniem dla rodziców, którzy nie będą ponosili kosztów dojazdów związanych z dowozem dzieci do Ostrowa Wlkp.

Podczas styczniowej sesji Rady Gminy i Miasta Odolanów radni przyjęli uchwalę intencyjną w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie.


Joanna Łuczkanin