Rozpoczęły się prace związane z wymianą pomnika na raszkowskim rynku.