Przez niemal dwa stulecia społeczność żydowska była tą częścią społeczności Ostrowa, która wywierała znaczący wpływ na życie miasta w sferze gospodarczej, politycznej i kulturalnej.